Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi, dotycząca postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Łodzi, oznaczonej w ewidencji gruntów, w obrębie B-60 jako działka nr 9, w celu przeprowadzenia gazociągu średniego ciśnienia


Metryka strony i historia zmian