Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi, dotycząca postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Powstańców Wielkopolskich, oznaczonej w ewidencji gruntów, w obrębie B-45 jako działka nr 79, w celu budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia


Metryka strony i historia zmian