Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi, dotycząca postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wiośnianej, oznaczonej w ewidencji gruntów, w obrębie G-7 jako działki nr 64/21 i 64/25, w celu założenia i przeprowadzenia przyłącza gazowego


Metryka strony i historia zmian