Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Łodzi przy ul. Skwerowej bez nr, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie G-24 jako działka nr 135/5


Metryka strony i historia zmian