Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Brzezińskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie W-45 jako działka nr 284/12, w celu założenia i przeprowadzenia sieci gazowej


Metryka strony i historia zmian