Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Waltera-Janke, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-36 jako działka nr 37/15 i 37/16, niezbędnej do budowy infrastruktury technicznej


Metryka strony i historia zmian