Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi orzekająca o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Łodzi przy ul. Goplany bez nr, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie G-50 jako działka nr 331/2, w celu założenia i przeprowadzenia przyłącza gazowego średniego ciśnienia


Metryka strony i historia zmian