Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Gryfa Pomorskiego bez nr, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie W-47 jako działka nr 350/53, niezbędnej dla założenia i przeprowadzenia sieci gazowej DN 40


Metryka strony i historia zmian