Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi: dz. nr 37/11 obr. P-36, dz. nr 37/12 obr. P-36, dz. nr 37/52 obr. P-36 (ul. Waltera Janke bez nr), dz. nr 25/3 obr. P-14, w celu założenia i przeprowadzenia infrastruktury technicznej


Metryka strony i historia zmian