Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kopalnianej (działka nr 72/1, obręb G-33) oraz ul. Elewatorowej (działka nr 106/2, obręb G-33), w celu założenia i przeprowadzenia infrastruktury technicznej na nieruchomości


Metryka strony i historia zmian