Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi, dotycząca postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Bema 60, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie B-9 jako działka nr 89/10, o nieuregulowanym stanie prawnym


Metryka strony i historia zmian