Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi, orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Brzezińskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie W-45 jako działka nr 284/12, w celu założenia i przeprowadzeni infrastruktury technicznej


Metryka strony i historia zmian