Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi, dotycząca postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Waltera-Janke, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-36 jako działka nr 37/52, o nieuregulowanym stanie prawnym


Metryka strony i historia zmian