Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Waltera-Janke, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-36 jako działka nr 37/12, niezbędnej dla przeprowadzenia gazociągu niskiego ciśnienia


Metryka strony i historia zmian