Informacja Prezydenta Miasta Łodzi, dotycząca postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gryfa Pomorskiego bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie W-47 jako działka nr 350/53, w celu założenia i przeprowadzenia sieci gazowej średniego ciśnienia


Metryka strony i historia zmian