Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Zabawnej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie W-42 jako działka nr 198/5, niezbędnej dla przeprowadzenia gazociągu średniego ciśnienia 40 PE


Metryka strony i historia zmian