Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, polegającej na demontażu linii napowietrznej 0,4 kV położonej w Łodzi przy ul. Miętowej/Morelowej/Cytrynowej bez numeru, działka nr 440/8, obręb B-24


Metryka strony i historia zmian