Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ulicy Olechowskiej, oznaczonej jako działka nr 258/1 w obrębie W-35, niezbędnej do budowy przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4 kV


Metryka strony i historia zmian