Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi zawiadamiające o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia oraz ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ul. Łabędziej, obręb B-10 dz. nr 147/1; ul. Beskidzkiej, obręb W-6, dz. nr 185; ul. Powstańców Wielkopolskich, obręb B-45, dz. nr 46/18 i nr 55; ul. Przepiórczej, obręb B-10, dz. nr 11/4; ul. Zgierskiej obręb B-7, dz. nr 28/1; ul. Gandhiego, obręb B-45 dz. nr 58


Metryka strony i historia zmian