Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udostępnienia części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Arniki 22, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie W-17 jako działka nr 21/10 w celu przeprowadzenia demontażu napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV


Metryka strony i historia zmian