Konsultacje społeczne dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Górna do projektowanego nowego ustroju szkolnego

2017-01-03

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Górna do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

 

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców rejonu Miasta Łodzi (dawnej dzielnicy Górna) propozycji i opinii na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 9 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 r. w formie:

  1. otwartego spotkania z mieszkańcami rejonu Miasta Łodzi określanego jako dawna dzielnica Górna, umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji do protokołu, dotyczących projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z tego rejonu do nowego ustroju szkolnego.

    Spotkanie odbędzie się 9 stycznia 2017 r. w godzinach 17.00–19.00 w siedzibie Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 (ul. Sopocka 3/5)

  2. głosowania elektronicznego „za” lub „przeciw” propozycjom dotyczącym dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do projektowanego nowego ustroju szkolnego na stronie https://vox.uml.lodz.pl

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104 ), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi (ul. Krzemieniecka 2 b) oraz na tablicy ogłoszeń w szkołach, których dotyczą zagadnienia będące przedmiotem konsultacji.

W czasie trwania konsultacji tj. w terminie od dnia 9 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 r. czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym

http://forum.samorzad.lodz.pl

Ze względu na potrzebę odpowiedniego przygotowania spotkań, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w nich do dnia 9 stycznia 2017 r. emailem na adres: edukacja.konsultacje@uml.lodz.pl albo telefonicznie pod numerem telefonu: (42) 638-48-33.

 

 

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:

wróć do listy

Metryka strony i historia zmian