Konsultacje społeczne dotyczące Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 - decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do głosowania projektów

Konsultacje społeczne dotyczące Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020

Zarządzenie Nr 1182/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020.

 

Decyzja Komitetu Koordynacyjnego  ds. Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do głosowania projektów złożonych do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020

Zgodnie z § 11 Uchwały Nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, w ciągu 7 dni od dnia publikacji listy projektów, w przypadku niedopuszczenia projektu pod głosowanie, Lider może złożyć umotywowane odwołanie do Prezydenta. 

Odwołanie takie można złożyć do 26 sierpnia br. do Prezydenta Miasta Łodzi za pośrednictwem Biura ds. Partycypacji Społecznej drogą mailową (sekretariat.bps@uml.lodz.pl) lub papierową (w punktach informacyjno-kancelaryjnych w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 104, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153, ul. Piotrkowska 175, ul. Sienkiewicza 5 lub w siedzibie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, lewa oficyna, I piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

wróć do listy

Metryka strony i historia zmian