Archiwum ogłoszeń - 2021 r.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczących pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie: „Udzielania schronienia w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn na łączną ilość 240 miejsc, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”; „Udzielania schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet na 60 miejsc, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”; Realizacji programu osłonowego pn. „Świetlica dla osób bezdomnych” funkcjonującego w obszarze rewitalizacji; Realizacji programu osłonowego pn. „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”; Realizacji programu osłonowego pn. „Mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych”

Sylwia Stańczyk / BBI