Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7651/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 6 lipca 2021 r.


Metryka strony i historia zmian