Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych dotyczących pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie: „Prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy”, „Prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy”, „Organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8986/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 8 grudnia 2021 r

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian