Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi - „Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 9143/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 23 grudnia 2021 r.


Metryka strony i historia zmian