Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczących pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie „Organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”, „Organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8987/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian