Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 9107/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 23 grudnia 2021 r.


Metryka strony i historia zmian