Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7771/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 16 lipca 2021 r.


Metryka strony i historia zmian