Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8868/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 24 listopada 2021 r.


Metryka strony i historia zmian