Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8329/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 16 września 2021 r.


Metryka strony i historia zmian