XI edycja stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza XI edycję stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi. O stypendia mogą wnioskować osoby planujące rozpoczęcie w październiku br. studiów na łódzkich uczelniach, będące laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych.

Nabór wniosków do programu stypendialnego potrwa od 15 czerwca do 15 września 2021.

Więcej informacji o stypendiach Prezydenta Miasta Łodzi jest dostępnych na stronie Młodzi w Łodzi, w zakładce stypendia Miasta Łodzi https://mlodziwlodzi.pl/stypendium-prezydenta-miasta-lodzi/

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 7447/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia XI edycji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi i powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.


Metryka strony i historia zmian