Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego

Załącznik
do zarządzenia Nr 56/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

Wyniki konsultacji:


Metryka strony i historia zmian