Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 605/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian