Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. MiniUNIWERSYTET Trzeciego Wieku – warsztaty naukowe dla Seniorów z Osiedla

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 655/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian