Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw grypie w Łodzi dla osób w wieku 65 lat i więcej” w 2023 roku

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1026/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian