Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie: „Prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 923/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian