Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach współpracy z UNICEF pn. „Wsparcie funkcjonowania świetlic środowiskowych obejmujących pomocą dzieci uchodźców z Ukrainy”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 394/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian