Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zadania wyłonionego w ramach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2023 r. - „Nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian