Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego promocji i organizacji wolontariatu w Mieście Łodzi, w zakresie prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 170/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian