Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 542/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian