XIII edycja stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

XIII edycja stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza XIII edycję stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi. O stypendia mogą wnioskować studenci I roku studiów stacjonarnych łódzkich uczelni będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych.

Nabór wniosków do programu stypendialnego potrwa od 8 maja do 22 września 2023 r.

Więcej informacji o stypendiach Prezydenta Miasta Łodzi jest dostępnych na stronie Młodzi w Łodzi, w zakładce stypendia Miasta Łodzi https://mlodziwlodzi.pl/stypendium-prezydenta-miasta-lodzi/

Zarządzenie Nr 965/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia XIII edycji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi i powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.


Metryka strony i historia zmian