Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (pobyt dzienny)

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1126/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian