Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw związanych z ewidencją ludności i rejestru wyborców

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Mieszkańcy mają możliwość załatwiania spraw dotyczących zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu poza granice kraju, pobierania zaświadczenia z rejestru mieszkańców jedynie drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na platformie usług administracji publicznej ePUAP, po uwierzytelnieniu wniosków kwalifikowanym podpisem osobistym lub profilem zaufanym.

Bliższe informacje w sprawach meldunkowych można uzyskać telefonicznie pod numerem:

+48 (42) 638-50-55
+48 (42) 638-50-37
+48 (42) 638-56-89
+48 (42) 638-52-08
+48 (42) 638-53-33

W godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa czwartek, piątek 8.00–16.00, we wtorki  9.00–17.00.

W sprawach dotyczących wpisania do rejestru wyborców na własny wniosek, udostępnienia rejestru wyborców, dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na platformie usług administracji publicznej ePUAP, po uwierzytelnieniu wniosków kwalifikowanym podpisem osobistym lub profilem zaufanym.

Bliższych informacji w sprawie rejestru wyborców można uzyskać telefonicznie pod numerem:

+48 (42) 638-50-57
+48 (42) 638-56-16
+48 (42) 638-52-18
+48 (42) 638-54-36

W godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa czwartek, piątek 8.00–16.00, we wtorki  9.00–17.00.

Wnioski o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów można składać wraz z niezbędnymi załącznikami (kserokopią dokumentu tożsamości  oraz kserokopią umowy o pracę, w której określona została siedziba pracodawcy, wskazane dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata). Wnioski można przesłać za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków UMŁ w następujących lokalizacjach:

ul. Zachodnia 47,
al. Politechniki 32,
ul. Krzemieniecka 2B,
al. Piłsudskiego 100.


Metryka strony i historia zmian