Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+

Załącznik
do zarządzenia Nr 1269/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian