Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 8548/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 19 października 2021 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego
i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.


Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 27 października 2021 r. do dnia 9 listopada 2021 r., w formie składania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, który – podobnie jak projekt Programu – będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz bezpośrednio w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1).

Wypełniony formularz można przekazać:

  1. osobiście do Biura Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;
  2. drogą elektroniczną na adres: ngo@uml.lodz.pl.

Propozycje, opinie i uwagi przekazane w innej formie, złożone przed dniem 27 października 2021 r., po dniu 9 listopada 2021 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk / BBI (19.10.2021 15:47)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska / BBI (24.11.2021 11:32)

Informację opracował(a): Artur Skórzak (19.10.2021)

Źródło: Biuro Aktywności Miejskiej

Ilość odwiedzin: 621

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
24.11.2021 11:32 Violetta Gandziarska / BBI Modyfikacja treści
24.11.2021 11:27 Violetta Gandziarska / BBI Modyfikacja treści
19.10.2021 16:23 Sylwia Stańczyk / BBI Modyfikacja treści
19.10.2021 16:21 Sylwia Stańczyk / BBI Modyfikacja treści
19.10.2021 16:01 Sylwia Stańczyk / BBI Modyfikacja treści
19.10.2021 15:57 Sylwia Stańczyk / BBI Modyfikacja treści
19.10.2021 15:53 Sylwia Stańczyk / BBI Modyfikacja treści
19.10.2021 15:47 Sylwia Stańczyk / BBI Utworzenie strony