Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Nabór wniosków na udzielenie w 2021 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych oraz roztopowych, służących ochronie zasobów wodnych dla miasta Łodzi

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7073/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza w terminie 4 maja – 7 czerwca 2021 roku nabór wniosków na udzielenie w 2021 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych oraz roztopowych, służących ochronie zasobów wodnych dla miasta Łodzi.

Dotacje celowe udzielane będą na:

  1. zbiorniki na wody opadowe i roztopowe wraz z instalacją do podłączenia do rynny;
  2. systemy bioretencji;
  3. nawierzchnie przepuszczalne;
  4. systemy nawadniania z wykorzystaniem zgromadzonych wód opadowych i roztopowych.

Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej, nie później niż do dnia 30 listopada 2021 roku.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku budżetowym 2021 wynosi 400.000,00 zł.
Formularze wniosku na udzielenie dotacji, wniosku o rozliczenie dotacji, wzór umowy, oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych dostępne są do pobrania na stronach internetowych:  www.bip.uml.lodz.pl oraz www.uml.lodz.pl/ekoportal

Wypełniony formularz wniosku na udzielenie dotacji należy składać w terminie do 7 czerwca 2021 r.:

  1. drogą elektroniczną (skan lub wersja edytowalna) na adres: wks@uml.lodz.pl;
  2. osobiście w Urzędzie Miasta Łodzi, w Wydziale Kształtowania Środowiska
    w Departamencie Ekologii i Klimatu, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź, sekretariat II piętro.

Wnioskodawca zostanie powiadomiony o fakcie udzielenia dofinansowania oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.
Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą podpisania umowy.

Dodatkowe informacji po numerami telefonu:

  1. w sprawach organizacyjnych i finansowych – 48 / 272 64 17
  2. w zakresie merytorycznym dot. inwestycji – 42 / 272 65 73, 42 / 272 65 72.

 

 

 

 

Uchwała Nr XL/1225/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania


Metryka strony i historia zmian