Nabór wniosków na udzielenie w 2022 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych oraz roztopowych, służących ochronie zasobów wodnych dla miasta Łodzi

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 918/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

Uchwała Nr XL/1225/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania


Metryka strony i historia zmian