Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu, wspierającego projekty z zakresu promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz integracji i aktywizacji społecznej osób starszych, pn. Mikrogranty dla Seniorów

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 299/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Informację wprowadził(a): Małgorzata Wójcik / BBI (15.02.2023 13:24)

Informację zmodyfikował(a): Małgorzata Wójcik / BBI (22.03.2023 10:19)

Informację opracował(a): Katarzyna Jarosińska (15.02.2023)

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 303