Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wyłonionego w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2023 rok, dotyczącego działań na rzecz dzieci przewlekle chorych

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 220/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian